ATENCÓ CANVI D'ADREÇA

Per motius desconeguts aquesta pàgina no permet de pujar-hi més escrits. Per la qual cosa Escenavegant el trobareu a la següent adreça:

escenavegant.blog.com

Combinar les tramoies del teatre i l'eixàrcia d'un vaixell. Trepitjar la coberta de fusta i les taules de l'escenari. Contrastar la foscor del treball amb la llum del mar. Estar envoltat de persones desconegudes o navegar amb aquells qui estimes. Recuperar vells bastiments com recuperem belles escenes. Aprendre cada dia una mica més i tenir el goig de poder transmetre aquest coneixement als altres. Aquest és en escenavegant. Salut!dijous, 13 de desembre de 2007

L’embolic de Bolonia

L’educació i la cultura s’obtenen en el si de la familia, mitjançant l’ensenyament primari i secundari i bevent de l’entorn: relacions humanes, lectura, Internet, teatre i cinema, museus i exposicions, premsa escrita i audiovisual, viatges, (…)

(…) Es pot ser culte i educat per ser arquitecte, però no es pot ser arquitecte sense ser culte i educat (…)

Penso que la lògica i l’epistemiologia, o les destreses d’anàlisi, síntesi i transversalitat, hauríende formar part de tots els plans (…)

Ramón Folch.”L’embolic de Bolonya”. Barcelona. El Periòdico. pg. 7. 5/12/07

Salut!