ATENCÓ CANVI D'ADREÇA

Per motius desconeguts aquesta pàgina no permet de pujar-hi més escrits. Per la qual cosa Escenavegant el trobareu a la següent adreça:

escenavegant.blog.com

Combinar les tramoies del teatre i l'eixàrcia d'un vaixell. Trepitjar la coberta de fusta i les taules de l'escenari. Contrastar la foscor del treball amb la llum del mar. Estar envoltat de persones desconegudes o navegar amb aquells qui estimes. Recuperar vells bastiments com recuperem belles escenes. Aprendre cada dia una mica més i tenir el goig de poder transmetre aquest coneixement als altres. Aquest és en escenavegant. Salut!dijous, 24 de setembre de 2009

Traducció de documents sobre escenografia i maquinària escènica.


Fa uns anys vaig dedicar part del meu temps d’esbarjo a traduir del francès un seguit de documents que havia anat coneixent en els meus desplaçaments a diferents Jornades Tècniques. El meu distanciament forçós dels escenaris i de la docència amb la desaparició del TTE van fer que aquests restessin en l’equivalent d’un calaix polsós virtual, es a dir, en una carpeta dins d’una altra carpeta i aquesta dins d’una altra...

Com crec que encara poden tenir la seva vigència i interès m’he decidit a fer-los públics a través de la xarxa. Els tres documents tenen un origen comú en el Conseil National d’Scenographie francès.

- La seguretat en el sector de l’espectacle en viu

- Disseny i realització de decorats

- Suspensió i manipulació manuals

Els tres els trobareu en format .pdf.