ATENCÓ CANVI D'ADREÇA

Per motius desconeguts aquesta pàgina no permet de pujar-hi més escrits. Per la qual cosa Escenavegant el trobareu a la següent adreça:

escenavegant.blog.com

Combinar les tramoies del teatre i l'eixàrcia d'un vaixell. Trepitjar la coberta de fusta i les taules de l'escenari. Contrastar la foscor del treball amb la llum del mar. Estar envoltat de persones desconegudes o navegar amb aquells qui estimes. Recuperar vells bastiments com recuperem belles escenes. Aprendre cada dia una mica més i tenir el goig de poder transmetre aquest coneixement als altres. Aquest és en escenavegant. Salut!dimarts, 20 d’abril de 2010

Dificultats per la informació cultural a Palamós


Tret de Ràdio Palamós, l’emissora local, l’informació sobre les activitats culturals a la nostra vila és més aviat escassa. Sovint hi hauríem participat o col•laborat, però ho coneixem a “misses dites”. Fins i tot l’agenda de la web municipal té forces mancances en aquest aspecte, fora dels actes organitzats pel consistori. Donat que cal comunicar amb molt de temps qualsevol informació, acte, festa, etc., que organitza alguna entitat i que s’hi vulgui fer aparèixer. D’altres mitjans senzill i econòmics com el correu electrònic són encara minoritaris i, malauradament, no els fa servir tothom.

En la darrera reunió del Consell Municipal de Cultura, on hi havia representades una quinzena de la cinquantena d’entitats culturals de Palamós, es proposà l’ instal•lació de cartelleres d’ús compartit pel Consistori i les entitats culturals i esportives. Pocs dies desprès com a representant associatiu rebia una mena d’enquesta perquè suggerís diferents ubicacions per aquestes. Fins ara res més...

La distribució de cartells d’informació de les activitats que programen les diferents entitats socials, culturals i esportives es troben amb diferents dificultats:

- Primera: Espai públic: en no haver gaires cartelleres públiques (una sota les escales del Casino, una altra al costat de l’edifici de Telefònica i potser, para de comptar...) cal enganxar-los en llocs on no està permès: cabines telefòniques, armaris de comptadors, façanes. S’ha de dir que majoritària i cívicament tothom ho fa amb cinta adhesiva de manera que poden ser retirats, o bé, cauen per si mateixos. A més, sovint aquestes cartelleres estan constantment ocupades per la publicitat de discoteques, sales de festes i fins i tot de clubs de prostitució que gracies a la seva capacitat econòmica disposen de persones per a la distribució dels seus cartells.

-Segona: Espai privat: cal comptar amb la col•laboració dels nostres comerciants perquè et permetin de fixar el cartell en els vidres del seu establiment. No tothom ho fa, és lògic, donat que cada pam d’aparador és una inversió en les vendes i els cartell tornen opaques les llunes del carrer. Generalment només aquells que coneixen el que significa ser membre d’una entitat i distribuir cartells per aquesta hi solen assentir. Cal sumar-hi la dificultat que cada cop hi ha més botigues franquiciades a la vila que són ateses, en molts casos, per persones foranies sense cap mena de complicitat amb aquest fet.

- Tercer: Treballar de franc: cada cop és més difícil per una entitat trobar persones que hi dediquin part del seu temps d’oci. Sembla que tothom en vulgui treure algun profit -econòmic - de qualsevol activitat. Enganxar cartells no és, ni de bon tros, una feina creativa. Fins i tot està mal vist posar-los -creativament - torts. A totes les entitats, en algun racó s’hi acumulen piles de cartells que mai van arribar a ser enganxats. La seva missió informativa caducà fa molt de temps i ara només poden tenir una fi: el contenidor blau de reciclatge. Algunes entitats han optat per a retribuir econòmicament a algun jove per fer aquesta tasca, però això no és a l’abast de totes les associacions. Un problema de difícil solució sinó canviem tots plegats la nostra forma de pensar.

Palamós inaugurà fa pocs anys un parell de panells lluminosos. L’un es troba a la plaça de Sant Pere i l’altre a la cruïlla de l’Avinguda Onze de Setembre amb el Passeig del Mar. Desconec qui en controla les informacions que en ells hi apareixen. Aquesta podria ser una solució senzilla,econòmica i alhora eficaç d’informar de la rica activitat cultural de la vila. L’altra, no de forma excloent, la instal•lació d’aquest panells d’informació cultural. Existeixen en moltes d’altres viles, per què no a Palamós?