ATENCÓ CANVI D'ADREÇA

Per motius desconeguts aquesta pàgina no permet de pujar-hi més escrits. Per la qual cosa Escenavegant el trobareu a la següent adreça:

escenavegant.blog.com

Combinar les tramoies del teatre i l'eixàrcia d'un vaixell. Trepitjar la coberta de fusta i les taules de l'escenari. Contrastar la foscor del treball amb la llum del mar. Estar envoltat de persones desconegudes o navegar amb aquells qui estimes. Recuperar vells bastiments com recuperem belles escenes. Aprendre cada dia una mica més i tenir el goig de poder transmetre aquest coneixement als altres. Aquest és en escenavegant. Salut!dimarts, 8 de febrer de 2011

El teló de boca: maniobres.

Els telons de boca dels teatres han evolucionat en els seus sistemes d'obertura i tancament a través de la història. Actualment hi ha un bon grapat de tipus de maniobra. Cadascun té el seu significat. No és el mateix tancar el teló en guillotina - tots els artistes desapareixen alhora -, que en pavelló - on l'artista principal, que roman al centre de l'escenari és el primer i el darrer que veu el públic en el moment de les salutacions-. Per tant conèixer i usar un o altra tipus de maniobra del teló de boca té, per l'escenògraf i el director, un significat.