ATENCÓ CANVI D'ADREÇA

Per motius desconeguts aquesta pàgina no permet de pujar-hi més escrits. Per la qual cosa Escenavegant el trobareu a la següent adreça:

escenavegant.blog.com

Combinar les tramoies del teatre i l'eixàrcia d'un vaixell. Trepitjar la coberta de fusta i les taules de l'escenari. Contrastar la foscor del treball amb la llum del mar. Estar envoltat de persones desconegudes o navegar amb aquells qui estimes. Recuperar vells bastiments com recuperem belles escenes. Aprendre cada dia una mica més i tenir el goig de poder transmetre aquest coneixement als altres. Aquest és en escenavegant. Salut!dilluns, 7 de febrer de 2011

Marina borbònica a Sant Feliu de Guíxols.

Mesos desprès de la fatídica data de l’onze de setembre de 1714 la vila de Sant Feliu de Guíxols experimentava una petita revolució. Entre 1715 i 1721 la platja d’aquella vila es transformà en una Drassana Reial. En ella s’hi bastiren un total de tres vaixells: El Real Felipe o San Felipe - un navili de tres cobertes i noranta canons -, el Cambi o San Bartolomé i el Catalán o Nuestra Señora de Monserrate - els darrers, navilis de dues cobertes i seixanta canons.

Tot plegat és una història apassionant i curiosa. Més donada la ignorància generalitzada sobre la construcció militar a Catalunya. El llibre de Pablo de la Fuente de Pablo i de Marcel Pujol Hamelink, “La Reial fàbrica de vaixells de Sant Feliu de Guíxols (1715-1721), és un estudi aprofundit que ens situa en un moment històric molt delicat pel nostre país, explicant-nos com la política de saló ja era viva en aquells moments i com els grups de pressió moderns ja funcionaven al segle XVIII. El text parla a més de tècniques constructives, de materials, d’oficis, de salaris,.... Incorpora fotografies, plànols i dibuixos que ajuden a ubicar espais, visualitzar la mena de vaixells o senzillament ens mostra un “decorat” on pogueren viure els protagonistes veritables de la història.

Es tracta d’un document amb precisió de dades, però que alhora és senzill de llegir. Imprescindible pels amants dels grans vaixells a vela de l’època daurada de la navegació.

Pablo de la Fuente de Pablo i de Marcel Pujol Hamelink, “La Reial fàbrica de vaixells de Sant Feliu de Guíxols (1715-1721)”. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Col•lecció Urània Estudis Guixolencs número 25. 2010