ATENCÓ CANVI D'ADREÇA

Per motius desconeguts aquesta pàgina no permet de pujar-hi més escrits. Per la qual cosa Escenavegant el trobareu a la següent adreça:

escenavegant.blog.com

Combinar les tramoies del teatre i l'eixàrcia d'un vaixell. Trepitjar la coberta de fusta i les taules de l'escenari. Contrastar la foscor del treball amb la llum del mar. Estar envoltat de persones desconegudes o navegar amb aquells qui estimes. Recuperar vells bastiments com recuperem belles escenes. Aprendre cada dia una mica més i tenir el goig de poder transmetre aquest coneixement als altres. Aquest és en escenavegant. Salut!diumenge, 3 d’abril de 2011

Catamarà ecològic i català.

És possible un vaixell ecològic, sostenible, per a ús comercial, fruit de la investigació, el disseny i la construcció a Catalunya?, SI.


L'aposta de Drassanes Dalmau per un treball conjunt amb la Universitat Politècnica de Catalunya ha donat com a fruit aquest catamarà de motorització elèctrica, panells solars, aerogeneradors i un motor híbrid diesel.